Languages

Automatisk maskindiagnostik för roterande maskiner!

FIXTURLASER SMC

Fixturlaser SMC - ett instrument för automatisk diagnos av tillståndet för roterande maskiner med hjälp av en inbyggd kamera, pyrometer, stroboskop och 3-axlig mätgivare.

Det är en revolution inom axeluppriktning

FIXTURLASER NXA

Välkommen till framtiden med Fixturlaser NXA vid er sida och en produktivare och mer hållbar produktion.

Tänk bortom vad ni trodde var möjligt inom axeluppriktning och ni hittar Fixturlaser NXA. Vår nya produkt är ett resultat av raffinerade innovationer, äkta engagemang och riktig användarvänlighet.

AXELUPPRIKTNING

Minimera slitage, produktionsstopp
och onödiga kostnader med ett
laserbaserat verktyg för
axeluppriktning från Fixturlaser.
Nästan 50 % av alla maskinhaverier
orsakas av uppriktningsfel.
Har du råd att låta bli att rikta
upp dina maskiner?

LÄS MER

 

 

REPARATION & KALIBRERING

På varje kontinent finns en av Fixturlasers auktoriserade service-
verkstäder redo att reparera och/eller kalibrera ditt instrument.

Läs mer

HITTA OSS I VÄRLDEN

Här finner du mer information om
vårt globala säljnätverk och var du
kan köpa Fixturlasers produkter
för laserbaserad axeluppriktning!

Hitta en återförsäljare