Languages

Axeluppriktning & vindkraft

Fixturlasers utrustning för axeluppriktning är specialtillverkad anpassad med programvarufunktioner som garanterar hög mätnoggrannhet och fästen som passar perfekt för optimal uppriktning fixturer för snabb och enkelt montage på växellåda och generator i vindkraftverk. Fixturlasers axeluppriktningsverktyg gör uppriktningen av generatorn och växellådan i alla maskinhus till något enkelt, oavsett vilken tillverkare, typ av koppling eller turbintyp det handlar om. Det Rätt uppriktning garanterar driftsäkerheten och gör vindkraftverket så energieffektivt som möjligt minskar underhållskostnaderna.

Fördelar med Fixturlaser axeluppriktning

Fixturlasers axeluppriktningsinstrument har flera utmärkande unika egenskaper och unika funktioner. Några av dessa är speciellt fördelaktiga för vindkraftsindustrin, till exempel:

  • kort inlärningstid
  • mätning med hög precision
  • många monteringsalternativ för olika typer av turbiner
  • flera lösningar för ej icke roterande axlar

De funktioner, särskilt användbara för vindkraftsindustrin, som vi vill nämna är:

  • Maskindefinierad data – användardefinierade konfigurationsmallar maskinkonfigurationer:

Maskindefinierad data är en funktion som där användaren kan utnyttja för att skapa konfigurationsmallar för alla typer av tillverkningsmodeller olika maskintyper, där data så som avstånd, målvärden och toleranser kan sparas. Denna funktion är särskilt användbar för serviceorganisationer som sköter underhållet på olika turbinmodeller.

  • Specifik maskindata – Fördefinierade användarkonfigurationsmallar maskinkonfigurationer:

Med den här funktionen kan axeluppriktningsverktygen programmeras med fördefinierade maskinkonfigurationsmallar, där data så som avstånd, målvärden och toleranser kan sparas. Mallarna kan inte ändras och säkerställer en enhetlig uppriktningskonfiguration för en tillverkares olika modeller.

 

Fixturlasers fixturer för vindkraften

Vi har ett stort sortiment av fixturer. Fixturerna har en gedigen konstruktion och är enkla att montera. Även om fixturerna ursprungligen togs har tagits fram till en specifik tillverkares turbin, så passar de på huvudelen av de vindkraftverk som finns ofta till andra turbintyper på marknaden.

Fixturerna levereras tillsammans med visarenheten, mätsensorer och andra artiklar tillbehör i speciellt anpassade väskor som är skräddarsydda för varje fixturmodell, dvs. allt i en väska.

 

Fixturlaser fixtures Windpower

FIXTURLASER GO BASIC V 1-0843.
Fixture for measuring without coupling. Fits on most Vestas turbines.

 

 Fixturlaser GO Pro Windpower  Fixturlaser fixture gearbox Windpower

FIXTURLASER GO Pro M 1-0916
Fits on most Mitsubishi turbines.

 

 FL NXA Windpower Shaft alignment Fixturlaser Fixtures Windpower

FIXTURLASER NXA S 1-0939
Generator fixture and fixture with magnet. Fits on most Siemens fixtures.

 

 Fixturlaser GO Basic 1-0982 Windpower  Fixturlaser magnetic V-brackets Windpower

FIXTURLASER GO Basic G 1-0982

 

 Fixturlaser GO Pro 1-0992 Shaft alignment windpower  Fixturlaser fixtures windpower gamesa

FIXTURLASER GO Pro M 1-0992

 

 Fixturlaser GO Pro 1-0999 Windpower Fixturlaser magnetic V-brackets Windpower 

FIXTURLASER GO Pro G 1-0999

 

Fixturlaser NXA V 1-1019Fixturlaser fixtures Windpower

FIXTURLASER NXA V 1-1019

 

Fixturlaser EVO WIND 1-1024 Fixturlaser magnetic V-brackets Windpower
 FIXTURLASER EVO WIND 1-1024