Languages

Valuta för pengarna !

FIXTURLASER GO Basic

VALUTA FÖR PENGARNA MED FIXTURLASER GO BASIC !

                                                                              

Adaptivt användargränssnitt med funktionen VertiZontal Moves

 

Vår instegsprodukt Fixturlaser GO Basic levereras med avancerad maskin- och programvara och är en fulländad produkt för horisontell och vertikal axeluppriktning. Den innehåller även värdefulla funktioner och applikationer som exempelvis VertiZontal Moves, Softcheck, målvärden, minneshanterare, vippad skärm och återstartfunktion. Adaptivt användargränssnitt med funktionen VertiZontal Moves Fixturlaser har utvecklat ett adaptivt användargränssnitt som talar om för dig vad du ska göra med utgångspunkt i dina mätresultat. Med funktionen VertiZontal Moves får du ett av de mest innovativa och tidsbesparande verktygen som finns på marknaden för axeluppriktning.

Det adaptiva användargränssnittet visar hur mycket en feluppriktad maskin behöver justeras genom att lägga till eller ta bort shims vid maskinens fötter. När du fortsätter med mätningen behöver du inte göra ommätningar mellan de vertikala och horisontella justeringarna under justeringsprocessen. Den efterföljande horisontella justeringen utförs snabbt med realtidsvärden som indikeras på visarenheten.

Med VertiZontal Moves uppnås enorma tidsbesparingar. Teknikern behöver inte klättra upp och ned för att göra justeringar och ommätningar. Det blir färre justeringar med shims, mindre hamrande, bändande, lyft, svett och tårar.

 

SENSORTEKNIK 

Alla axeluppriktningsverktyg från Fixturlaser använder två sensorenheter, dvs. två laserstrålar. Med inbyggd innovativ teknik, 30 mm CCD-sensorer och linjelaser har vi i praktiken eliminerat allt behov av grovuppriktning och laserjustering. Även vid stora vinkelfel.

Mätteknik som bara använder en laserstråle kan inte erbjuda denna fördel. Med en sådan teknik är du tvungen att göra ommätningar efter varje justering.

Sensorerna levererar extremt hög mätnoggrannhet. CCD-sensorerna möjliggör även kvalitetskontroll av den digitala signalen för ännu högre mätnoggrannhet.                                                                                                                                      

                                                                        

 

Strömhanteringssystem – återstartfunktionen

 

Fixturlaser GO Basic har ett exceptionellt strömhanteringssystem med integrerad återstartfunktion.Alla kritiska data sparas automatiskt om verktyget går över till energisparläge eller om batteriet tar slut. När du startar systemet igen fortsätter det automatiskt där du slutade sist. Det är vår exceptionella återstartfunktion!

 

Välj hur du vill titta med vippad skärm

 

Känns det förvirrande när visarenhetens skärm inte visar maskinen från din egen synvinkel? Inga problem. Vi har en lösning för det också – vippad skärm. Med denna funktion ser du maskinens inställning från den synvinkel som du själv har till maskinen.

 

  

 

Färre stillestånd och längre livslängd på maskinerna – viktiga fördelar med axeluppriktning

 

Axeluppriktning med Fixturlaser GO Basic kommer att påverka din budget. Det är väl dokumenterat att axeluppriktning förkortar stilleståndstiderna, förlänger maskinernas livslängd och minskar slitaget på maskinkomponenterna. Resultatet blir lägre underhållskostnader och ökad lönsamhet. Frågan är egentligen om du har råd att inte investera i Fixturlaser GO Basic?

 

Vad finns i väskan?

Fixturlaser GO Basic package

1 visningsenhet

1 Fixturlaser mottagare M2

1 Fixturlaser sändare S2

2 axelhållare, komplett, inkl. 4 stänger, 150 mm och en kedja, 470 mm

1 USB-kabel

1 måttband

2 stångverktyg

3 batterier, LR14 (C-cell) alkaliska

1 Fixturlaser GO Basic Användarhandbok

1 Fixturlaser GO Basic CD-ROM-användarhandbok - flerspråkiga

Teknisk specifikation

FIXTURLASER GO BASIC - KOMPLETT SYSTEM

Vikt (inkl. alla standarddelar)                             

6.8 kg 
Förvaringstemperatur: -20 till 70°C 
   
Väska  
Material Stötsäker ABS-plast
Tätning: Damm-, vatten- (5 m) och lufttät med ventil för lufttryckskompensering
Stöttest: Från 3 m höjd mot betonggolv
Dimensioner 400 x 320 x 170 mm 
   
Visarenhet  
Höljets material Stötsäker ABS-plast
Driftstemperatur: -10 till 50°C 
Förvaringstemperatur:   -20 till 70°C 
Relativ luftfuktighet: 10 – 90%
Vikt 0.7 kg (1.54 lbs) with batteries
Dimensioner 205 mm x 116 mm x 56 mm 
Kapslingsklass: IP 54
Flashminne 4 Mb
Displayens storlek: 4 tum
Gränssnitt Membrantangentbord
Kringutrustning 2 st RS-485, 1 st USB slavport
Strömförsörjning: 3 st 1,5 V LR-14 (C) alkaliska batterier
Driftstid: 

12 timmar, typisk användning

LED-indikering Grön, orange, röd för statusindikering av uppriktning
   
Mätenheter  
Höljets material Anodiserad aluminium och stötsäker ABS-plast med TPE-gummiöverdrag
Driftstemperatur 0 till 50°C 
Relativ luftfuktighet 10 – 90%
Vikt 186 g 
Dimensioner 79 mm x 77 mm x 33 mm 
Kapslingsklass: IP 65
Laser 650 nm klass II diodlaser
Laserlinjens spridningsvinkel
Laser, linjebredd (1/e2):  1,6 mm
Laser, divergens (full vinkel): 0.25 mrad
Laser, uteffekt: < 1 mW
Mätavstånd: Upp till 5m
Detektor CCD
Detektor, längd:  30 mm 
Detektor, vinkelupplösning 30 mrad/m (3 mm/100 mm per meter)
Detektor, upplösning:  1 µm
Mätnoggrannhet 0.3% ± 7 µm
LED-indikering:  Laser på och statusindikering
Inklinometer, upplösning 0.1°
Inklinometer, noggrannhet:  ±0.5°
Skydd mot omgivningsljus: Optisk filtrering och eliminering av omgivningsljus
Kablar 2 st, 2 m

Lasersäkerhet                              

 
   
Kedjefixturer  
Fixtur V-fixtur med kedja, bredd 20 mm
Material Anodiserad aluminium
Axeldiameter Ø 20 – 175 mm 
Med förlängningskedjor Ø 20 – 450 mm 
Stänger 4 st, L=150 mm

Tillbehör

 Fixturlaser rod kit  

Stångsats, 4 st, 100 mm

Förlängningskedja, L=1 020 mm

 Tunn kedjefixtur 
  Fixturlaser Extension fixture Rod Stabilizer

Magnetfästen, 2 st 60 - 80 mm

Förlängningsfixtur, 49 mm och 94 mm

  Stabilisator
     

 Förlängningskabel, 3 m.