Languages

FIXTURLASER OL2R

Höga vibrationsnivåer?
Trots att maskinen är uppriktad?

Mätningar av maskiners rörelser under olika driftsförhållanden utförs vanligtvis när differenser i driftstemperatur uppträder eller där andra processkrafter påverkar maskinernas position.

FIXTURLASER OL2R, i kombination med Fixturlaser NXA systemet, ger dig:

  • Snabb montering
  • En funktion för att fortsätta mätningen eller att spara för framtiden.
  • Använder peklaser i varje fixtur

    Behovet av uppmätning av dynamiska rörelser indikeras oftast av höga vibrationsnivåer. För vissa maskiner kvarstår problemen med höga vibrationsnivåer även efter det att uppriktning genomförts vid driftsstopp (i kallt tillstånd). Genom att använda FIXTURLASER NXA tillsammans FIXTURLASER OL2R kan dessa kostsamma och tidsödande problem undvikas på ett snabbt och enkelt sätt. Genom att utföra mätningar som visar skillnaderna i maskinernas inbördes position, mellan kallt tillstånd och driftsförhållanden, får man enkelt fram de unika kompensationsvärdena för uppriktningen. Dessa värden krävs för att uppnå en perfekt uppriktning av maskinerna i driftstillstånd.

Fixturerna i FIXTURLASER OL2R innehåller inbyggda peklasrar, vilket gör att de snabbt kan monteras och ställas in utan att man behöver använda sig av själva uppriktningsinstrumentet. Tack vare denna funktion kan fixturerna förmonteras av personal som inte behöver ha expertkunskaper om axeluppriktning.

 

 XA OL2R, XAD software  

 

 

 

 

 Technical specification*

 Vikt system (inkl. väska)

5,2 kg

Vikt sysytem (exkl. väska)

3,2 kg

 Dimesioner väska  (L x H x B)

335 x 270 x 150 mm

 Laser

Class 2 laser

 Material

Anodized aluminum

Drifts temperatur ( laser)

0°C - +50°C

Lager temperatur ( laser)

-20°C - +70°C

 

 

FIXTURLASER OL2R Broschyr