Languages

FIXTURLASER Offset

Maskiner som använder kardanaxlar har av många betraktats som okänsliga för uppriktningsfel. Erfarenheter från vibrationsmätningar och från verksamheten med tillståndsbaserat underhåll inom industrin har visat att så inte är fallet. Uppriktning har en direkt påverkan på tillgängligheten för driften och i många fall även på kvalitén på produkten som tillverkas.FIXTURLASER Offset kan monteras på ett antal olika sätt. Systemet är konstruerat så att bultarna för infästningen av kardanaxeln kan användas.
   
  Fixturen är flexibel och kan justeras till valfri position i ett plan som är parallellt med flänsen för den stationära maskinen.
   
  De inbyggda peklasrarna är inställda för att representera rotationsaxeln för maskinerna och används för inställning av fixturen och grovuppriktning av den rörliga maskinen.
   
Genom att använda FIXTURLASER NXA-systemet kan maskinernas exakta position beräknas för  precisionsuppriktning och dokumentering.

 

 

Fixturlaser Offset Kit

 

 

Teknisk specifikation*

Vikt, standardsystem inkl. väska 9,8 kg
Vikt, standardsystem inkl.
extrautrustning och väska
 11,9 kg
Storlek på väska (L x H x B)  780 x 325 x 135 mm
Max avstånd mellan bulthål  360 mm
 Max offset  650 mm
 Material  Anodized aluminum
 Laser  Class 2 laser
 Drift temperatur (laser)  0°C - +50°C
 Förvaring temperatur (laser)  -20°C - +70°C

 

 

FIXTURLASER  Offset Broschyr