Languages

events

Här hittar du information om mässor, seminarier, användarträffar, mm som vi deltar i eller arrangerar!

 

Euro Expo Industrimässor 2019

FIXTURLASER deltar i EuroExpo:s regionala mässor på följande orter och tider:

Datum  Tid   Plats 

23 – 24 jan 2019

9.00-17.00* Västerås
6-7 februari 2019 9.00-17.00* Kalmar
10-11 april 2019 9.00-17.00* Norrköping
8-9  maj 2019 9.00-17.00* Gävle
28-29 augusti 2019 9.00-17.00* Värnamo
11-12 septemberl 2019 9.00-17.00* Sundsvall
16-17 oktober 2019 9.00-17.00* Borlänge
6-7 november 2019 9.00-17.00* Kiruna
 27-28 november 2019 9.00-17.00*   Luleå

* Entrén stänger kl 16.00.

För mer information om mässorna, gå till: EuroExpo.