Languages

Geometri på det enkla sättet

FIXTURLASER NXA GEOMETRY

Paketen FIXTURLASER NXA Geometry Basic och Full innehåller följande programvara:

STANDARDUTRUSTNING

FIXTURLASER NXA Geometry finns i två versioner som båda har den standardutrustning som beskrivs på fliken "Vad finns i väskan?" nedan. Paketet FIXTURLASER NXA Geometry Full innehåller utöver detta även en extra RS-sensorenhet.

 

RS-SENSORENHET

En extra RS-sensorenhet kan användas som referensdetektor under mätningen.

 

RS-sensorenhet

Den extra RS-sensorenheten används som en extra stationär referensmottagare under mätningen som nollställs innan mätningen inleds. Därefter kan du när som helst under mätningen kontrollera att sändaren inte har flyttats under mätningen, vilket skulle leda till felaktiga mätvärden.

 

TILLBEHÖR

 

SÄNDARE

För rakhets- och planhetsmätningar har du fyra olika lasersändare att välja mellan enligt nedan.

 

För rakhetsmätningar väljer du mellan T110 och T111:

 

Lasersändare T110

Batteridriven lasersändare med inbyggda mikrometerskruvar för justering av laserstrålen i det horisontella och vertikala planet.

 
 

Lasersändare T111

Lasersändare med inbyggda mikrometerskruvar för justering av laserstrålen i det horisontella och vertikala planet. T111 drivs av den medföljande AC-adaptern (110/230 V).

 

För rakhets- och planhetsmätningar väljer du mellan T21 och T220:

 

Lasersändare T21

Lasersändaren T21 är batteridriven. Lasersändaren har ett inbyggt vinkelprisma i ett vridfäste som medger ett laserplan över 360°. Avvägningen av laserstrålen kan ske i X- och Y-koordinaterna. Vridfästet kan enkelt tas bort, vilket ger en laserstråle som är riktad vinkelrätt till X-Y-planet.

 

Lasersändare T220

Batteridriven lasersändare av diodtyp med inbyggda vattenpass och ett vinkelprisma. Den är utrustad med mikrometerskruvar för justering av laserstrålen på det horisontella och vertikala planet. Det optiska huvudet kan roteras 360° så att ett referensplan kan projiceras med laserstrålen.

 

Vad finns i väskan?

FIXTURLASER NXA GEOMETRY BASIC

1 Fixturlaser NXA visarenhet

1 Fixturlaser RM-sensorenhet

1 Fixturlaser BT2 trådlös enhet

1 vridbar magnetfot

1 måttband 5 m

1 komplett nätadapter NXA

2 vinklade universalverktyg

3 st batterier LR6 1,5 V (AA)

1 USB-minne

1 Fixturlaser NXA användarhandbok på engelska 

1 Fixturlaser NXA användarhandbok på CD på flera språk

1 Fixturlaser NXA Geometry användarhandbok på engelska

1 Fixturlaser NXA Geometry användarhandbok på CD på flera språk

 
FIXTURLASER NXA GEOMETRY FULL

Alla ovannämnda artiklar, samt:

1 RS-sensorenhet

Teknisk specifikation

Fixturlaser NXA Geometry

 
Fixturlaser RM/RS Sensor unit  
Vikt: 116 g
Mått: 57 mm x 50 mm x 40 mm
Detektorstorlek: 20 mm x 20 mm
Mätnoggrannhet: 1% ± 3 µm
   

BT2 trådlös enhet

 
Vikt: 190 g med batterier
Mått: 82 mm x 50 mm x 40 mm
Trådlös kommunikation: Klass II Bluetooth-sändare
Kommunikationsräckvidd: 10 m
Strömförsörjning: 3 st AA-batterier (LR6)
Driftstid: 10 timmar kontinuerlig drift
   
T110 sändare  
Driftstemperatur: 0 till 50°C
Förvaringstemperatur: -20 till 70°C
Vikt: 1100 g
Laser 650 nm klass II diodlaser
Mått: 60 mm x 60 mm x 140 mm
Mätavstånd: Upp till 50 m
Strömförsörjning: 2 batterier, typ LR6 (AA)
Driftstid: 15 timmar
    
T111 sändare  
Driftstemperatur: 0 till 50°C
Förvaringstemperatur: -20 till 70°C
Vikt: 1030 g
Mått: 60 mm x 60 mm x 140 mm
Laser 650 nm klass II diodlaser
Mätavstånd: Upp till 50 m
Strömförsörjning: AC-adapter 110/230 Volts
   
T21 sändare  
Driftstemperatur: 0 till 50°C
Förvaringstemperatur: -20 till 70°C
Vikt: 1150 g 
Mått: 100 mm x 103 mm x 109 mm
Laser 650 nm klass II diodlaser
Mätavstånd: Upp till 20 meter
Lasersvep, planhet: ±0.02 mm/m
Vinkelprisma, noggrannhet: ±0.02 mm/m
Strömförsörjning: 2 batterier, typ LR6
Driftstid: 15 timmar kontinuerlig drift
   
T220 sändare  
Driftstemperatur: 0 till 50°C
Förvaringstemperatur: -20 till 70°C
Vikt: 3500 g
Mått: 175 mm x 175 mm x 115 mm
Laser 650 nm klass II diodlaser
Mätavstånd: Upp till 50 m
Laser sweep flatness ±0.02 mm/m
Vinkelprisma, noggrannhet: ±0.02 mm/m
Strömförsörjning: 4 batterier, typ LR6 (AA)
Driftstid: 15 timmar

Tillbehör

 XY table with Fixturlaser NXA Geometry    
XY-bord XY-bord inklusive långa armar 3 långa armar med magneter
för XY-bord ø300–600 mm
     
3 korta armar och magneter
för XY-bord ø180 - 300 mm
Sändarfixturer 800 mm Mottagarhållare, CC 80 mm
 Fixturlaser Magnetic base    
Magnetfot Vinkelfäste med adapter Måltavla för RM och RS sensorer