Languages

FIXTURLASER OL2R

Har någon av dina kritiska maskiner kontinuerligt höga vibrationsnivåer? Behöver du göra något åt det?

 

Mätningar av dynamiska rörelser används för kritiska maskiner i industrin där stora temperaturskillnader eller andra störande faktorer finns. Behovet av dynamiska mätningar indikeras av höga vibrationsnivåer. Dessa höga nivåer kan kvarstå även efter att ha utfört axeluppriktning i kallt tillstånd. 

Det kan finnas en situation där två identiska maskiner beter sig olika, även om OEM-rekommendationer har beaktats under justeringen. För att uppnå unika och exakta målvärden måste mätningar utföras under både varma och kalla förhållanden. Därefter används skillnaden som maskinens unika målvärden för axeluppriktning med hög precision. Ett FIXTURLASER NXA-system kombinerat med våra OL2R-fixturer hjälper dig att övervinna detta kostsamma och tidskrävande problem!

 

OL2R-fixturerna i kombination med NXA-systemet ger dig:

  • En inställning utan att använda visarenheten
  • En funktion för att fortsätta mätningen eller spara för framtiden
  • Ett färdigt resultat - maskinens individuella målvärden

 

Vad finns i väskan?

OL2R fixtures for measurement in hot and cold condition

 

 

FIXTURLASER OL2R fixturpaket med väska

2 st OL2R-fixturer, tillgängliga i mm eller tum

Insexnyckel 5 mm eller 3/16 tum

2 st hylsskruvar M6 x 650 eller UNC 1/4 x 2 tum

Gängkran M6 eller 1/4 tum

Allen key 2 mm

Insexnyckel 2 mm

Borr 5 mm 4 st batterier, SR44 1,5 v

Teknisk specifikation

FIXTRLASER OL2R - Fixturpaket med väska

Systemets vikt (inkl. väska)

5,2 kg

Systemets vikt (exkl. väska)

3,2 kg

Väskans mått (L x H x B)

335 x 270 x 150 mm

Laserpekare

Klass 2 laser

 Material

Anodized aluminum

Arbetstemperatur (punktlaser)

0°C - +50°C

Förvaringstemperatur (punktlaser)

-20°C - +70°C

*OBS Specfikationerna kan ändras utan förvarning!