Languages

Fördelarna med axeluppriktning

En uppriktning av axlarna ger...
• Ökad driftstid
• Ökad produktivitet
• Förbättrad produktionskvalitet

Har ni råd att inte rikta era maskiner?

Uppriktade maskiner kommer att förbättra driftstiden, produktiviteten och produktionskvaliteten i er anläggning. Vem kan bättre ge vittnesbörd om hur mycket deras underhållsbudget har förbättrats än användare av Fixturlaser:s laserbaserade axelprodukter?

George A. Cain, Underhållsingenjör, Solvay Advanced Polymers, USA

”Vi har övergått till laserbaserade uppriktningssystem för all uppriktning av alla roterande axlar i pumpar och motorer. Framför allt för att laserbaserade system är enklare att använda, inte minst när det gäller dokumentation och lagring av mätdata. Det gör det enkelt för mig att kontrollera att företagets maskiner är korrekt riktade.

Tidigare bytte vi tätningar var tredje månad, nu kanske vartannat år, så övergången till laserbaserad uppriktning har utan tvekan betalat sig flera gånger om.”

 

Thomas Melby, Driftstekniker, Statoil Tjeldbergodden, Norge

”Här på Statoil har vi otroligt mycket nytta och glädje av Fixturlaser:s system för maskinuppriktning. Det visar sig bland annat i god underhållsekonomi och bra tillförlitlighet på anläggningen – i år hela 99 %. Vi upplever Fixturlaser som en av de bästa leverantörerna av laserbaserade uppriktningssystem, med god och pålitlig service, vilket är viktigt för mig som kund.”

 

Jouni Wallin, Handledare underhållsteam, Nymölla Mill, Stora Enso, Sverige

Innan vi började använda laserbaserad axeluppriktning hade vi stora problem med slitage på kopplingens flexibla element på grund av en feluppriktning mellan pumpen och motorn. I dag har vi sällan problem och bytena är mycket få. Vi använder även laserbaserad uppriktning av våra remdrivningar som tidigare byttes ofta på grund av slitage. Nu utsätts inte remmarna för lika mycket slitage och därför kräver denna maskin mindre underhåll, vilket i sin tur har sänkt kostnaderna.