Languages

Geometri – helt enkelt!

NXA GEOMETRY

Paketen FIXTURLASER NXA Geometry Basic och Full innehåller följande programvara:

STANDARDUTRUSTNING

FIXTURLASER NXA Geometry finns i två versioner som båda har den standardutrustning som beskrivs på fliken "Vad finns i väskan?" nedan. Paketet FIXTURLASER NXA Geometry Full innehåller utöver detta även en extra RS-sensorenhet.

 

RS-SENSORENHET

En extra RS-sensorenhet kan användas som referensdetektor under mätningen.

 

RS-sensorenhet

Den extra RS-sensorenheten används som en extra stationär referensmottagare under mätningen som nollställs innan mätningen inleds. Därefter kan du när som helst under mätningen kontrollera att sändaren inte har flyttats under mätningen, vilket skulle leda till felaktiga mätvärden.

 

TILLBEHÖR

 

SÄNDARE

För rakhets- och planhetsmätningar har du fyra olika lasersändare att välja mellan enligt nedan.

 

För rakhetsmätningar väljer du mellan T110 och T111:

 

Lasersändare T110

Batteridriven lasersändare med inbyggda mikrometerskruvar för justering av laserstrålen i det horisontella och vertikala planet.

 
 

Lasersändare T111

Lasersändare med inbyggda mikrometerskruvar för justering av laserstrålen i det horisontella och vertikala planet. T111 drivs av den medföljande AC-adaptern (110/230 V).

 

För rakhets- och planhetsmätningar väljer du mellan T21 och T220:

 

Lasersändare T21

Lasersändaren T21 är batteridriven. Lasersändaren har ett inbyggt vinkelprisma i ett vridfäste som medger ett laserplan över 360°. Avvägningen av laserstrålen kan ske i X- och Y-koordinaterna. Vridfästet kan enkelt tas bort, vilket ger en laserstråle som är riktad vinkelrätt till X-Y-planet.

 

Lasersändare T220

Batteridriven lasersändare av diodtyp med inbyggda vattenpass och ett vinkelprisma. Den är utrustad med mikrometerskruvar för justering av laserstrålen på det horisontella och vertikala planet. Det optiska huvudet kan roteras 360° så att ett referensplan kan projiceras med laserstrålen.

 

Vad finns i väskan?

FIXTURLASER NXA Geometry Full R2

FIXTURLASER NXA Geometry Full R2 package with case

Display unit

2 pcs of R2 sensor/receivers

2 pcs of R2 receiver holders, cc 60 mm

2 pcs of rotational magnet bases for the sensor holder

Tape measure, 5 m

2 pcs of angled universal tools

Power supply with 2 pcs of power cables US, EU

Power supply with 2 USB ports, adapter plugs  and USB cable A-micro B, 1,5 m

USB memory

FIXTURLASER NXA User Manual (GB)

FIXTURLASER NXA Geometry User Manual (GB)

 

FIXTURLASER NXA Geometry Basic R2

 

FIXTURLASER NXA Geometry BASIC R2 Package with case

Display unit

R2 sensor/receiver

R2 sensor holder, cc 60 mm

Rotational magnet base for the sensor holder

Tape measure, 5 m

2 pcs of angled universal tools

Power supply with 2 pcs of power cables US, EU

Power supply with 2 USB ports, adapter plugs  and USB cable A-micro B, 1,5 m

USB memory

FIXTURLASER NXA User Manual (GB)

FIXTURLASER NXA Geometry User Manual (GB)

Teknisk specifikation

Fixturlaser NXA Geometry - package with case*

Fixturlaser R2 Sensor unit  
Weight 116 g (4.1 oz) 
Dimensions  57 x 50 x 40 mm (2.2 x 2.0 x 1.6 in)
Detector size 20 mm x 20 mm (0.8 in x 0.8 in)
Measurement accuracy 1% ± 3 µm
   
T110 Transmitter  
Operating temperature 0 to 50°C (32 to 122°F)
Storage temperature -20 to 70°C (-4 to 158°F)
Weight 1100 g (2.43 lbs)
Laser 650 nm class II diode laser
Dimensions 60 mm x 60 mm x 140 mm (2.4 in x 2.4 in x 5.5 in)
Measurement distance Up to 50 m (164 ft)
Power supply 2 batteries type LR6 (AA)
Operating time 15 hours 
   
T111 Transmitter  
Operating temperature 0 to 50°C (32 to 122°F)
Storage temperature -20 to 70°C (-4 to 158°F)
Weight 1030 g (2.27 lbs)
Dimensions 60 mm x 60 mm x 140 mm (2.4 in x 2.4 in x 5.5 in)
Laser 650 nm class II diode laser
Measurement distance Up to 50 m (164 ft)
Power supply AC-adapter 110/230 Volts
   
T21 Transmitter  
Operating temperature 0 to 50°C (32 to 122°F)
Storage temperature -20 to 70°C (-4 to 158°F)
Weight 1150 g (2.54 oz)
Dimensions 100 mm x 103 mm x 109 mm (3.9 in x 4.0 in x 4.2 in)
Laser 650 nm class II diode laser
Measurement distance Up to 20 m (66 ft)
Laser sweep flatness ±0.02 mm/m
Angular prism accuracy ±0.02 mm/m
Power supply 2 batteries type LR6 (AA)
Operating time 15 hours
   
T220 Transmitter  
Operating temperature 0 to 50°C (32 to 122°F)
Storage temperature -20 to 70°C (-4 to 158°F)
Weight 3500 g (7.72 lbs)
Dimensions 175 mm x 175 mm x 115 mm (6.9 in x 6.9 in x 4.5 in)
Laser 650 nm class II diode laser
Measurement distance Up to 50 m (164 ft)
Laser sweep flatness ±0.02 mm/m
Angular prism accuracy ±0.02 mm/m
Power supply 4 batteries type LR6 (AA)
Operating time 15 hours
 
*Note!  Specifications are preliminary and subject to change without notice.

Tillbehör

     

FIXTURLASER RUNOUT PROBE

The FIXTURLASER Runout Probe is a battery-powered displacement probe connecting wirelessly via Bluetooth to the Fixturlaser NXA display unit.
It can be used for:

  • checking bearing clearances
  • checking axial and radial runout on flanges
  • measurement during the positioning of machine components.

FIXTURLASER Level

The FIXTURLASER Level is a battery-powered two-axis measuring sensor that connects wirelessly via Bluetooth to the FIXTURLASER NXA display unit.

It can be used:

  • as a digital level
  • for leveling machines or machine parts during installation
  • for measuring twist on linear guideways
  • for measuring parallelism between machine foundations.

Angular Prism

The angular prism is used for measurement of perpendicularity and parallelism together with any FIXTURLASER transmitter, R2 sensor, and a display unit. It is useful when measuring eg:

  • parallelity between two linear guides
  • perpendicularity of flanges
  • squareness between linear guides/machine components
   XY table with long arms  

XY table

XY table with long arms

3 long arms with magnets for XY table, ø300 - 600 mm

 

   

Set of short arms for XY table, ø180 - 300 mm

Sliding table

Protective foil for the display screen

 Magnetic base

   

Magnetic base

Tripod 

 Angular bracket with a tripod adapter