Languages

Rakhet på ett bräde

Fixturkit för lagergångsmätningar

Till Fixturlaser NXA Geometry finns två olika fixturkit för mätning av hela och halva lagergångar.

Varje kit består av fixturer för olika lagergångsdiametrar från ø 80 mm upp till ø 1600 mm. För information om innehållet i varje kit, se fliken "Vad finns i förpackningen?" nedan.

Fixturkombinationer för lagergångar
Fixturkit ø80–500 mm

   
Magnetfixtur ø80–140 mm Magnetfixtur ø140–350 mm
   
Fixtur för lågprofilssond ø180–500 mm Fixtur med breddning för lasersändare ø300–800 mm

Fixturkombinationer för lagergångar
Fixturkit ø300–1600 mm

 
Magnetfot med sond ø300–1600 mm Lågprofilsfixtur med mätspets ø180–500 mm
   
Fixtur för lasersändare ø300–800 mm  

Vad finns i väskan?

 Fullbore fixture kit

Fullbore fixture package, ø 80 - 620 mm
(non-magnetic materials)

3 pcs of arms and magnets, ø 180 - 300 mm 
Bore receiver fixture, ø 80 - 300 mm
3 pcs of arms and magnets, ø 300 - 600
XY table
Rotational unit for non-magnetic bore
Non-magnetic bore fixture, ø 290 - 400 mm
Non-magnetic bore fixture, ø 400 - 620 mm
4 pcs of rods, ø 10 mm, length 60 - 120 mm
 
 Halfbore fixture kit

Halfbore fixture package, ø 80 - 750 mm

Bore receiver fixture, ø 80 - 300 mm
4 pcs of arms for halfbore, 400 mm
Expanding joint for bore
Magnetic base for transmitter profile
Rotational unit for bore (non-magnetic materials)
Mounting plate for rotation unit
4 pcs of rods, ø 10 mm, length 60 - 120 mm

Tillbehör

 Extension legs for fullbore measurements  Accessory kit for halfbore measurements  

Accessory kit for
fullbore measurements

Extension legs for fullbore, ø 620 - 1500 mm (non-magnetic materials)

Accessory kit for halfbore measurements

Extension arms for halfbore, ø 750 - 1500 mm

XY table

     

XY table with long arms

3 long arms with magnets for XY table, ø300 - 600 mm

 

3 short arms and magnets for XY table, ø180 - 300 mm

   

Receiver fixtures for 80 - 296 mm

Transmitter arms 750 mm for halfbore measurements