Utbildning

En utbildning i axeluppriktning handlar inte om att bara lära sig allt om alla funktioner i sitt laserbaserade uppriktningssystem.

Det handlar om att få kunskap om hur man kan genomföra arbetet med att rikta upp sina roterande maskiner på ett mer effektivt och snabbt sätt. Att veta vilka förberedelser man behöver göra innan man kommer ut till maskinen, vad man skall göra innan mätning påbörjas, hur man mäter på rätt sätt, hur man tolkar resultatet och hur man genomför justering på bästa sätt.

Utbildning hos Fixturlaser

Vi genomför våra utbildningar i moderna och välutrustade utbildningslokaler där vi varvar föreläsningar med praktiska övningar på våra övningsriggar. Riggarna är utformade för att efterlikna de maskiner som är vanligast förekommande ute i industrin. Det gör att man kan öva på alla de moment som krävs för att utföra uppriktningsarbetet.

Under kursen genomför vi praktiska övningar, utbildar och ger er svar på alla frågor om axeluppriktning. Kursen äger rum i ACOEM Fixturlasers lokaler i Mölndal.

Kontakta vid frågor eller för anmälan till Gunnel Larsson via epost: gunnel.larsson@acoem.com eller tel: 031-706 28 32.

Utbildning på plats

Vi kan naturligtvis även skräddarsy utbildningar efter era behov. På begäran, genomförs även utbildningar på plats. Det gäller i de fall ni har ett flertal deltagare eller om ni har speciella applikationer som kräver att utbildningen gör på plats.

Kontakta oss för att boka in er på våra utbildningar eller för att diskutera om hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.