Axeluppriktning & vindkraft

Fixturlasers utrustning för axeluppriktning är specialtillverkad anpassad med programvarufunktioner som garanterar hög mätnoggrannhet och fästen som passar perfekt för optimal uppriktning fixturer för snabb och enkelt montage på växellåda och generator i vindkraftverk. Fixturlasers axeluppriktningsverktyg gör uppriktningen av generatorn och växellådan i alla maskinhus till något enkelt, oavsett vilken tillverkare, typ av koppling eller turbintyp det handlar om. Det Rätt uppriktning garanterar driftsäkerheten och gör vindkraftverket så energieffektivt som möjligt minskar underhållskostnaderna.

Fördelar med Fixturlaser axeluppriktning

Fixturlasers axeluppriktningsinstrument har flera utmärkande unika egenskaper och unika funktioner. Några av dessa är speciellt fördelaktiga för vindkraftsindustrin, till exempel:

  • kort inlärningstid
  • mätning med hög precision
  • många monteringsalternativ för olika typer av turbiner
  • flera lösningar för ej icke roterande axlar

De funktioner, särskilt användbara för vindkraftsindustrin, som vi vill nämna är:

  • Maskindefinierad data – användardefinierade konfigurationsmallar maskinkonfigurationer:

Maskindefinierad data är en funktion som där användaren kan utnyttja för att skapa konfigurationsmallar för alla typer av tillverkningsmodeller olika maskintyper, där data så som avstånd, målvärden och toleranser kan sparas. Denna funktion är särskilt användbar för serviceorganisationer som sköter underhållet på olika turbinmodeller.

  • Specifik maskindata – Fördefinierade användarkonfigurationsmallar maskinkonfigurationer:

Med den här funktionen kan axeluppriktningsverktygen programmeras med fördefinierade maskinkonfigurationsmallar, där data så som avstånd, målvärden och toleranser kan sparas. Mallarna kan inte ändras och säkerställer en enhetlig uppriktningskonfiguration för en tillverkares olika modeller.

Fixturlasers fixturer för vindkraften

Vi har ett stort sortiment av fixturer. Fixturerna har en gedigen konstruktion och är enkla att montera. Även om fixturerna ursprungligen togs har tagits fram till en specifik tillverkares turbin, så passar de på huvudelen av de vindkraftverk som finns ofta till andra turbintyper på marknaden.

Fixturerna levereras tillsammans med visarenheten, mätsensorer och andra artiklar tillbehör i speciellt anpassade väskor som är skräddarsydda för varje fixturmodell, dvs. allt i en väska.

FIXTURLASER NXA S 1-0939

Generator fixturer och fixturer med magnet. Passar på de flesta Siemens turbinerna.

FIXTURLASER NXA V 1-1019

FIXTURLASER EVO WIND 1-1024