Fördelar med axeluppriktning

Maskiner har uppriktats i mer än 200 år!

Skälen har väl inte alltid varit uppenbara, men i våra dagar är alla medvetna om att uppriktning är en absolut nödvändighet. Dagens optimerade maskiner gör uppriktningar till en viktig del av underhållsarbetet. Maskinerna måste kontinuerligt vara tillgängliga med minimala driftavbrott.

Maskinhaverier skapar förödande produktionsförluster. Nästan 50 % av alla maskinhaverier förorsakas av feluppriktning.

Axlar kan riktas upp med olika verktyg. Enklaste sättet är att lägga en linjal eller en riktskena över de två kopplingshalvorna och mäta gapet med bladmått. Men resultatet blir inte särskilt noggrant och beror i hög grad på operatören. Bättre resultat kan uppnås med mekaniska mätklockor. En skicklig och erfaren operatör kan få goda och pålitliga mätresultat på det sättet. Men det kräver både tid och tålamod.

Ett betydligt enklare och mer noggrant sätt är att använda laserbaserade uppriktningssystem. De kräver inga specialkunskaper och ger noggranna och tillförlitliga resultat.

Vill du gå mer på djupet, besök vår hemsida: Alignment Knowledge.

Eller ta en titt i vår broschyr FIXTURLASER Fördelar med axeluppriktning!