Geometriska mätsystem

Geometrisk mångsidighet

FIXTURLASER har stor erfarenhet av att utveckla geometriska applikationer med en branschledande användarvänlighet.

FIXTURLASER NXA Geometry kännetecknas av mångsidighet både vad gäller hårdvara och mjukvara. Ett stort antal applikationer är möjliga tack vare våra fixturpaket; rektangulär och cirkulär planhet, rakhet för hel- och halvborrning, o s v.