Om kalibreringscertifikat

Alla kalibreringscertifikat som utfärdas efter 1 april, 2009, är märkta med en av  kalibreringsdekalerna ovan (den till vänster med Fixturlasers gamla logotyp och den till höger med ny Fixturlaser logotyp som gäller fr o m 22 april 2013) som en garanti för service utförd av ett behörigt Fixturlaser Service Center.

En kopia av kalibreringscertifikatet kommer att avslöjas direkt då det inte går att reproducera dekalens metalliska yta och röda färg. Om ni skulle hitta ett förfalskat kalibreringscertifikat, vänligen kontakta oss på tel: +46 31 706 28 00, eller via e-post: service.se@acoem.com.