Välkommen till vår värld

Om Fixturlaser

Ända sedan starten 1984 har ACOEM AB (tidigare Fixturlaser AB) hjälpt företag världen över att uppnå en mer lönsam och hållbar produktion. Den position som vi har i dag har vi nått genom att våga tänka utanför normen och välja egna, något okonventionella vägar. Vi har haft modet att begå misstag och ta ut nya kompassriktningar. Beslutsamhet, ambition och kompetens har gjort oss till en global aktör och ledare inom innovativ och användarvänlig axeluppriktning.

Hållbara innovationer

Under våra nästan 30 år i branschen har vi utarbetat, justerat och experimenterat mer än någon annan. En del kanske tycker att vi är obotliga innovatörer, andra att vi är ovanligt fokuserade. De har säkert rätt. Om vi inte hade varit hängivna och ambitiösa så skulle vi inte varit de första i branschen med en pekskärm. Och vi hade heller inte varit pionjärer på tillämpningar med synlig laser och dubbla mäthuvuden.

Under årens lopp har vi lärt oss att aldrig tumma på kvaliteten och vi har ständigt försökt hitta nya, tidigare outforskade möjligheter att kombinera avancerad teknik med design och funktion. På så sätt har vi blivit den ledande innovatören inom vår sektor. Inte nog med att vi minimerar slitage, produktionsstopp och kostnader. Vi hjälper även till att värna vår miljö. De naturliga resurserna är begränsade och om vi kan bidra till en mer uthållig värld genom att göra den lite sundare blir ingen gladare än vi.

Äkta engagemang

En förklaring till våra framgångar är vårt gedigna engagemang. Vi är hela tiden uppmärksamma på marknadens behov och redo att reagera på dem. Våra specialister och återförsäljare i mer än 70 länder är utan tvivel vår viktigaste tillgång. Lagkänsla och trivsel är speciellt viktigt för oss och ligger alltid högt på vår prioriteringslista. Med erfarenhet från en mängd olika branscher och tillverkningsprocesser är vi fullt medvetna om våra slutkunders problem och behov. Vi arbetar med stor passion och vi drivs av en önskan att eliminera allt som är det minsta feluppriktat i den globala industrin.

Riktig användarvänlighet

Konstruktion och användarvänlighet anpassas noga till varandra. När vi utvecklar nya produkter blir de även renare, smartare, mer funktionella och mer robusta. I den industriella miljön är arbetet krävande, besvärligt och tidspressat. Det finns ingen plats för utrustning med onödiga funktioner, krångliga gränssnitt eller som är svåra att sätta ihop.

Användbarhet och användarvänlighet betyder allt. Inte bara för oss, utan även för våra kunder. Vi har utvecklat produkter som är enkla att lära sig och snabbt införlivas i verksamheten. Genom att ta bort oviktiga funktioner gör vi livet lite enklare för våra användare. Och förmodligen lite tuffare för våra konkurrenter.