Kvalitets- och miljöpolicy

Produkter för laserbaserad axeluppriktning, tjänster och arbetsmetoder hos ACOEM AB kommer att kännetecknas av effektivitet.

Ett medel för att uppnå detta är att systematisk mäta och analysera företagets processer och att leda organisationen på ett effektivt sätt för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Kvalitetspolicy

Acoem ABs produkter, tjänster och arbetssätt skall kännetecknas av EFFEKTIVITET och högsta kvalitet i allt vi företar oss. Från hur vi driver vår verksamhet till vår kundservice. I allt vi företar oss så tror vi uppriktigt att ”bra nog” endast är en startpunkt. Som en bas så har ACOEM AB implementerat ett kvalitetssäkringssystem som är certifierat till ISO 9001:2015.

ACOEM AB sköter verksamheten på ett sätt som möter eller överskrider de etiska, legala, kommersiella och offentliga förväntningarna som ställs av dess omgivning.

ACOEM AB arbetar för att försäkra en sund och motiverande arbetsmiljö genom att bygga en företagskultur där vi bryr oss om varje anställds fysiska, mentala och sociala välfärd.

Hos ACOEM AB så har vi förväntningar på vår organisation, personer och våra ledare. Vi etablerar och utvecklar ett förhållande mellan företaget och varje anställd, baserat på definierade förväntningar och ett gemensamt engagemang för hur vi beter oss, levererar och utvecklas som en organisation.

Vi strävar efter att främja demokrati inom organisationen genom att försäkra engagemang från våra anställda.

Hos ACOEM AB så arbetar vi med mångfald inom ålder, kön och nationalitet. Kvaliteten på ledarskapet, mer än någon enskild faktor, avgör en organisations framgång eller fall. Av denna orsak så investerar ACOEM AB kontinuerligt för att utveckla ledarskapets prestation.

Miljöpolicy

Miljöomsorg och medvetenhet om att våra naturresurser är begränsade  och bör användas på ett ansvarsfullt sätt har alltid varit väldigt viktigt för ACOEM AB.
Acoem AB:s Produkter och tjänster ger en positiv miljöpåverkan och vi jobbar ständigt med att utveckla, designa, producera och distribuera dem på ett sätt som minimerar dess negativa påverkan på miljön.
För att leda oss i detta arbete så är ACOEM AB miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015.
Acoem AB skall i sin verksamhet sträva efter en minimal negativ miljöpåverkan och i alla avseenden följa gällande miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav i miljöhänseende som organisationen berörs av.   Ett redskap för att uppnå detta är kontinuerligt förbättra miljöprestanda genom att sätta upp miljömål, starta åtgärdsplaner och utföra nödvändiga förbättringar som identifierats av interna eller externa utvärderingar.

Miljödeklaration för Fixturlasers produkter som är äldre än 10 år
Miljödeklaration för Fixturlasers produkter

Certifikat

Vi arbetar tillsammans med DNV, vilka även utfärdar våra certifikat.

Management System Certifikat (Atex, ISO & IP65)
Nemko Product Quality Assurance Notification

ACOEM AB är även en certifierad leverantör av EX-klassificerade uppriktningssystem, se certifikat för FIXTURLASER EXO: Presafe 19 ATEX 14080, Issue 1 201116.