Här går det runt

Cirkulär planhetsmätning

Mätmetoden använder ett laserplan som referens. Avvikelsen i avstånd mellan laserplanet och mätobjektet mäts på ett eller flera ställen med hjälp av mottagaren. Programmet låter dig mäta upp till tre cirklar med 99 punkter på varje cirkel.

Ett typiskt användningsområde är mätning av flänsar och runda maskinfundament.

Cirkulär planhetsmätning

1. Konfiguration

  • Snabb och enkel att konfigurera
  • Fördefinierad konfiguration

2. Mätning

  • Tydlig översikt över mätningen
  • Omedelbar visning av mätobjektets position
  • Färgkodade mätpunkter
  • Mätpunkterna kan registreras i valfri ordning

3. Justering

  • Realtidsvärden under justeringsfasen
  • Vinkelguiden visar den godkända (gröna) registreringsområdet för mätpunkter
  • Gröna pilar visar i vilken riktning du ska justera mot noll
  • Färgkodade mätvärden

För mer information:
NXA Geometry