Grundkurs i axeluppriktning

Våren 2022 grundkurstillfällen

11 maj 2022
14 september 2022

Anmälan görs till Gunnel Larsson, tel: 031-706 28 32 eller

mail: gunnel.larsson@acoem.com

Syfte och mål

Efter genomförd utbildning skall deltagarna effektivt och på egen hand kunna genomföra samtliga steg i processen för uppriktning av de vanligast förekommande roterande maskinerna.

Inriktning

Kursen tar upp uppriktning av de vanligast förekommande roterande maskinerna, t.ex. pumpar, växellådor, motorer, remdrifter, etc. Kursen är främst av sedd för drifts-, underhålls- och verkstadspersonal. Kursen förutsätter inga förkunskaper när det gäller uppriktningsteknik, utan vänder sig både till nybörjare och de som har en del erfarenhet av uppriktning. Utbildningen fungerar utmärkt oavsett, vilka metoder eller typer av instrument som används på arbetsplatsen för axeluppriktning.

Innehåll

• Introduktion – tekniska grund begrepp, orsak och verkan av axeluppriktning

• Förberedande åtgärder innan uppriktning

• Horisontell axeluppriktning – metoder och tillvägagångssätt

• Vertikal axeluppriktning – metoder och tillvägagångssätt

• Uppriktning av remdrifter

• Kompensation för dynamiska rörelser

• Överföring av sparade mätning ar till PC-miljö

• Applikationsbeskrivningar och praktiska tips

omfattning

1 dag

 

kurstillfällen

Vill du och ditt team komma på utbildning? Ring oss så ordnar vi ett tillfälle för er.